Stillingsopslag

Højskolen Østersøen søger en forstander med tiltrædelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt til at stå i spidsen for udviklingen af skolen fremover, da skolens forstander grundet sygdom i nærmeste familie har opsagt sin stilling. Højskolen har i dag opnået en unik profil som et mødested for mennesker fra hele Europa.

Skolen har et omfattende udbud af korte kurser, der henvender sig bredt. De lange kurser er af 4 måneders varighed, hvor kursister fra mange forskellige lande og fra alle grupper af samfundet mødes med demokratiets tilstand i Europa som omdrejningspunkt. Fremmedsprog indgår aktivt i undervisningen og dagligdagen på skolen, og der arbejdes med engelsk og tysk som linjefag.

Højskolen Østersøen ligger i Aabenraa, skønt placeret, direkte ved stranden med udsigt over Aabenraa Fjord og havn. Med sin beliggenhed nær den dansk-tyske grænse er Aabenraa hjemsted for en række uddannelsesinstitutioner og mindre kulturinstitutioner og en central by for det tyske mindretal i Sønderjylland.

Højskolen Østersøen er grundlagt i 1993 af erhvervsmanden Johannes Jensen. Han havde oplevet et højskoleophold som noget skelsættende, hvilket fik afgørende betydning for hans efterfølgende erhvervsmæssige virke i livet. Derfor tog han initiativet til grundlæggelsen af Højskolen Østersøen. Der henvises til skolens hjemmeside www.hojoster.dk.

 

JOBBESKRIVELSE

 

Med reference til bestyrelsen for Højskolen Østersøen tilbydes du muligheden for at stå for den fortsatte udvikling af skolen med afsæt i dens formål og værdigrundlag, hvor der lægges vægt på:

 

 • Europæisk kulturforståelse.
 • At omdanne viden til interkulturelle og samfundsvidenskabelige kompetencer samt sprogfærdigheder.
 • At fremme åbenhed mod Europa og den større verden med rod i den danske højskoletradition.

 

Lærergruppen og den øvrige personalegruppe er kendetegnet ved stor faglighed og et stærkt engagement i livet på højskolen. Den nye forstander skal som en idérig og kreativ leder være med til at sikre tiltrækningen af kursister fremover til både de lange og de korte kurser samt sikre trivsel hos og udvikling af medarbejderne. Bestyrelsen har igangsat en søgeproces efter en økonomi- og administrationschef til at varetage de økonomiske og administrative opgaver.

 

Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:

 

 • Du er fortrolig med den danske højskoletradition.
 • Du er synlig, har øje for og trives blandt kursisterne.
 • Du har kompetencer indenfor interkulturelle og samfundsvidenskabelige forhold.
 • Du er en dygtig formidler og kommunikator på alle niveauer.
 • Du trives med at arbejde i internationale miljøer.

 

FAGLIG PROFIL

 

 • Ledelsesmæssig erfaring, gerne fra internationalt miljø.
 • Du har kendskab til sprog og sprogundervisning.
 • Kendskab til højskoledrift vil være en fordel.
 • Du har kendskab til den dansk-tyske grænseregion.
 • Du har forståelse for budget- og økonomistyring og kan i samarbejde med skolens økonomi- og administrationschef sikre økonomisk overblik.
 • Du trives med at lede en international institution i udvikling.

 

PERSONLIG PROFIL

 

 • Du trives med at netværke og være skolens officielle ansigt – udadtil og indadtil.
 • Som person udstråler du redelighed.
 • Som leder udstråler du myndighed og autoritet.
 • Du er idérig, kreativ og skaber begejstring omkring dig.
 • Du er loyal og har respekt for skolens værdigrundlag.
 • Du behersker engelsk og tysk.

VI KAN TILBYDE

 • Et spændende og meget afvekslende lederjob på en internationalt orienteret højskole.
 • Mulighed for – med afsæt i skolens grundlag – at sætte dit eget aftryk på skolens udvikling.
 • Ansættelse på en højskole med et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer.
 • Løn og ansættelsesbetingelser iht. ansættelsesbekendtgørelsen.
 • Vi forventer, at forstanderen bor på skolen for at kunne være synlig i det daglige liv. Der stilles tjenestebolig til rådighed.

ANSØGNING

UnikRecruitment bistår bestyrelsen på Højskolen Østersøen ved denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Ansøgningsfrist er hurtigst muligt.

 

Højskolen Østersøen søger en økonomi- og administrationschef med tiltrædelse snarest muligt. Med reference til højskolens forstander får du ansvaret for økonomistyring og administrationen på skolen.

Skolen har et omfattende udbud af korte kurser, der henvender sig bredt. De lange kurser er af 4 måneders varighed, hvor kursister fra mange forskellige lande og fra alle grupper af samfundet mødes med demokratiets tilstand i Europa som omdrejningspunkt. Fremmedsprog indgår aktivt i undervisningen og dagligdagen på skolen, og der arbejdes med engelsk og tysk som linjefag.

Højskolen Østersøen ligger i Aabenraa, skønt placeret, direkte ved stranden med udsigt over Aabenraa Fjord og havn. Med sin beliggenhed nær den dansk-tyske grænse er Aabenraa hjemsted for en række uddannelsesinstitutioner og mindre kulturinstitutioner og en central by for det tyske mindretal i Sønderjylland.

Højskolen Østersøen er grundlagt i 1993 af erhvervsmanden Johannes Jensen. Han havde oplevet et højskoleophold som noget skelsættende, hvilket fik afgørende betydning for hans efterfølgende erhvervsmæssige virke i livet. Derfor tog han initiativet til grundlæggelsen af Højskolen Østersøen. Der henvises til skolens hjemmeside www.hojoster.dk.

 

ARBEJDSOPGAVER

 

Din opgave som økonomi- og administrationschef bliver at varetage den økonomiske og administrative ledelse af skolen – i forhold til både kursister og medarbejdere – med følgende opgaver:

 

 • Budgetlægning og opfølgning samt udarbejdelse af forecasts.
 • Udarbejdelse af økonomiske analyser og beslutningsoplæg.
 • Årsrapporter og indberetning til offentlige myndigheder.
 • Udlejning, booking og indkvartering.
 • Kontrakter – herunder fx indkøbsaftaler og øvrige kontrakter.
 • Bygningsvedligeholdelse i samarbejde med skolens forstander.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder?

 

FAGLIG PROFIL

 

 • Økonomisk uddannelse, evt. erfaring som revisor, controller eller lign. med ønske om et brancheskift.
 • Indsigt i og erfaring med budgetlægning og økonomistyring.
 • Evner at fremlægge rapportering på en overskuelig måde, så der skabes overblik.
 • Erfaring med udvikling og vedligehold af forretningsgange og procedurer.
 • kendskab til – eller interesse for – friskoledrift.

 

PERSONLIG PROFIL

 

 • Du er struktureret og sikrer ”orden i maskinrummet”.
 • Du er udadvendt, synlig og tilgængelig for kolleger og kursister.
 • Du har fokus på detaljen uden at miste overblikket.
 • Du har naturlig autoritet og udviser overskud.
 • Du er løsningsorienteret og arbejder med sikker hånd under pres.

 

VI KAN TILBYDE

 • Et spændende og meget afvekslende job på en internationalt orienteret højskole.
 • En spændende hverdag i en imødekommende kultur, præget af et højt engagement hos såvel medarbejdere og kursister som bestyrelse.
 • Løn og ansættelsesbetingelser iht. kvalifikationer og anciennitet.


 

ANSØGNING

UnikRecruitment bistår Højskolen Østersøen ved denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer om stillingen er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Ansøgningsfrist er hurtigst muligt.