Torsdag den 1. november kl. 19.30

Anders Thyrring Andersen

Sognepræst

Præster i dansk litteratur

‑ fra 1940’erne til idag

Georg Brandes’ kritiske holdning til kristendommen har haft meget store konsekvenser for den litterære fremstilling af præster i dansk litteratur. Alligevel kan der i litteraturen fra efterkrigstiden og frem findes skildringer af præster som flertydige og interessante figurer, med eksempler hentet hos Martin A. Hansen og Tage Skou‑Hansen. I de sidste tyve år anvendes præsteskildringerne stadigt hyppigere til at belyse og drøfte tidens mellemmenneskelige problemstillinger. Men i den nyeste litteratur er fokus tillige vendt mod overvejelser vedr. kristendommen som sådan. Ida Jessen og Jens Smærup Sørensen illustrerer denne interessante udvikling.

Torsdag den 29. november kl. 19.30

Johs. Nørregaard Frandsen

Professor

H. C. Andersen og Kina

”I Kina ved du jo nok er kejseren en kineser, og alle de han har om sig er kinesere.” Sådan indleder H.C. Andersen ”Nattergalen” fra 1843 og så fortæller han en fortryllende historie om det ægte og det uægte, om kunst og det kunstige, om det fremmede og det nære. I dag regnes H.C. Andersen for en af de mest indflydelsesrige europæere overhovedet i Kina. Nørregaard Frandsen vil fortælle historien om, hvorfor og hvordan HCA er blevet så stor og kendt i Kina, ligesom han vil fortælle om den forskning i hans betydning, de foretager på H.C. Andersen Centret ved SDU.

Torsdag den 24. januar kl. 19.30

Henrik Skov Christensen

Museumschef

Erindringen i det tyske mindretal om nazismen, 2. verdenskrig og retsopgøret

Henrik Skov Kristensen fra Frøslevlejrens Museum tager i sit foredrag udgangspunkt i sin seneste bog om det tyske mindretals omgang med sin nazistiske fortid helt frem til vore dage. Hvordan har mindretallet over tid opfattet den nazistiske fortid. Var man ofre for Nazi‑Tysklands forbrydelser eller var man medgerningsmænd?

Foredraget bygger også på indsigterne fra Henrik Skov Kristensens bog fra 2011, Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret. Bogen medførte en længerevarende offentlig debat om mindretallets forhold til den nazistiske fortid, og medvirkede til, at mindretallet tog sin historie op til kritisk revision.

Torsdag den 21. februar kl. 19.00

Generalforsamling

Dagsorden iflg. vedtægterne Sønderjysk Kaffebord ca. kl. 19.30

Lars N. Henningsen

Tidl. arkiv‑ og forskningsleder

Værdikamp og folkeuro i Sønderjylland

Foredraget fortæller om en bred folkebevægelse, som sidst i 1790’erne greb Sønderjylland.

I dag er uroen glemt, i modsætning til senere bevægelser i Danmark omkring ”de stærke jyder” og vækkelserne. Menighederne protesterede mod nye ritualer, bønner og salmer i kirken, de angreb deres præster og sendte protestdeputationer til kongen i København. Resultatet blev kaos, helt op i regeringskontorerne.

Historien viser, hvordan reformationens budskab var trængt ud i befolkningen, og hvordan datidens dannelseselite kom på kant med et folkeflertal. Den berører spørgsmål, som lever den dag i dag, om tradition overfor fornyelse i kirken, om konflikt mellem kultureliter og ”almindelige folk”, om afstand mellem centrum og periferi.

Torsdag den 28. marts kl. 19.30

Elof Westergaard

Biskop

Min byzantinske notesbog

Inspiration fra Byzans

Det Byzantinske Rige angiver navnet på et historisk rige og en bestemt epoke fra 330.e.Kr. og frem til Konstantinopels fald i 1453 e. Kr. Konstantinopels fald blev enden på Det Byzantinske Rige, men det er stadig værdifuldt at beskæftige sig med og lade sig inspirere af arven fra Byzans og her fordybe sig i den byzantinske teologi, kunst og litteratur: Det er således i Det Byzantinske Rige, at kristendommen bliver rigsreligion, og kirke og kejsermagt dermed forbindes. Der sker desuden netop i denne periode en teologisk gennemtænkning af de religiøse billedes betydning i kirken.  Foredraget vil dog primært beskæftige sig med er eftertidens billede af Byzans som henholdsvis oplysningens og antikkens modbillede og samtidig til stor fascination.
Ikke‑medlemmer af Højskoleforeningen betaler kr. 50,‑ for kaffe/kage pr. møde.