Bestyrelse

pr. juni 2017
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Bestyrelsen ansætter og afskediger lærerne og indstiller til generalforsamlingen ansættelse og afskedigelse af forstanderen/forstanderparret.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. 4 af bestyrelsens medlemmer afgår i ulige kalenderår. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i lige kalenderår. Højskolen Østersøens elevforeningen udpeger et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmer:

Formand
Jens Andresen
6240 Løgumkloster
jensandresen@bbsyd.dk

Næstformand
Hans Henrik Damgaard
Aabenraa
hanshenrik@ndbolig.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Professor, dr. phil
Per Øhrgaard
København
poe.dbp@cbs.dk

Jesper Baungaard
Aabenraa
jb@judica.dk

Cand.mag. International Virksomhedskommunikation
Linda Baagøe
Odense
lindabaagoe@hotmail.com

Povl Kylling Petersen
Aabenraa
pkp@aabenraa.dk

Karsten Nissen
Aabenraa
kn@km.dk

Allan Kruse
Oure
akru@svend-es.dk

Suppleant:
Cand.merc.jur.
Trine Christensen
Frederiksberg
trinehavnsoe@hotmail.com

Revisor:
Statsaut. revisor Marianne Christoffersen
RSM plus – Kolding
Kokholm 1B 1. sal
6000 Kolding
mac@rsmplus.dk

Højskoleforstander
Annemarie Morris
Højskolen Østersøen
am@hojoster.dk