Erfaringerne herfra udnyttedes til en række enestående projekter, hvor f.eks. arbejdsløse tyske læger lærte dansk på tre måneder og fik arbejde på især sønderjyske sygehuse, og unge danske elever forberedtes sprogligt og kulturelt på at være guider på Verdensudstillingen EXPO 2000 eller ansatte på hoteller m.v. i skisæsonen i Østrig (Skibums). Endvidere udfoldede skolen store anstrengelser for at rekruttere danske tømrersvende til skolens tysk-undervisning med henblik på ansættelse og dygtiggørelse i tyske tømrervirksomheder (Den moderne Naver).

Skolen arbejdede også internationalt, bl.a. i form af de såkaldte mindretalskurser, hvor unge politisk aktive fra nationale mindretal i hele Europa deltog i korte sommerkurser. Her var den sproglige og kulturelle mangfoldighed udvidet til mellem 25 og 30 forskellige identiteter med engelsk som fællessprog. Dette banebrydende arbejde førte bl.a. til dannelsen af organisationen Association for Community Colleges (ACC) der havde til formål at støtte dannelsen af højskolelignende institutioner over hele Europa.