Pressemeddelelser

05-12-2018

Højskolen Østersøen ansætter ny forstander

Efter at Hanne Fischer af personlige grunde måtte forlade stillingen med udgangen af oktober måned, er det glædeligt at vi i Højskolens Østersøens bestyrelse nu kan præsentere højskolens nye forstander Morten Erbs, der tiltræder jobbet ved årsskiftet. Karim Pedersen fortsætter som konstitueret forstander frem til årsskiftet.

Morten Erbs forlader stillingen som forstander for Kalø Økologisk Landbrugsskole for at overtage forstanderjobbet på Højskolen Østersøen. Der bliver altså tale om et skifte fra en erhvervsskole til en almen dannende højskole.

Morten Erbs, der er 43 år, har ud over en karriere som landbrugsskolelærer været beskæftiget med Danida-projekter i Syd- og Østafrika, og har en befalingsmandskarriere i forsvaret med i bagagen. Morten Erbs baggrund er international med opvækst og skolegang i såvel Australien som Brasilien og uddannelse i England.

Bestyrelsen for Højskolen Østersøen glæder sig til samarbejdet med Morten Erbs, og er overbeviste om, at højskolen med ham har fået en forstander, der vil komme med nye initiativer i den danske højskoleverden.

23-09-2018

Højskolen Østersøen udpeger Karim Pedersen som konstitueret forstander

Forstander for Højskolen Østersøen Hanne Fischer meddeler i dag at hun forlader sin stilling pr. 1. november af personlige årsager. Hanne Fischer er uventet blevet ramt af sygdom i den nærmeste familie og ønsker at bruge sin tid sammen med familien.

“En livsdrøm gik i opfyldelse for mig med ansættelsen hos Højskolen Østersøen og jeg har mødt en gruppe engagerede højskole-mennesker, der har skabt et helt fantastisk mødested som trækker folk til fra hele verden. Jeg har fuld tillid til, at højskolen står godt rustet til at blive en stærk spiller i fremtiden,” udtaler Hanne Fischer.

Bestyrelsen har udpeget Højskolen Østersøens internationale koordinator Karim Pedersen som konstitueret forstander for at sikre en stabil og kontinuerlig drift i perioden frem til ansættelsen af en ny forstander. Karim Pedersen er 40 år og er leder af højskolens skilærer-program og internationale linje. Han har tidligere arbejdet som redaktør og journalist for en række danske og udenlandske medier.

“Her på Højskolen Østersøen kan vi glæde os over, at vi lige nu har et stort langt kursus med 40 deltagere – heraf for første gang en stor gruppe fra Japan – og vores korte kurser oplever meget stærk fremgang. Højskolens medarbejdere har leveret en helt ekstraordinær indsats i de sidste år og de besøgende i huset mærker hurtigt den særlige venlige ånd og positive stemning, der kendetegner højskolen,” udtaler Karim Pedersen.

Bestyrelsen for Højskolen Østersøen har nu igangsat processen med at finde en ny forstander.

“På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Hanne Fischer for hendes indsats på Højskolen Østersøen i en vanskelig tid, der har været kendetegnet af mange udfordringer. Sygdom er ingen herre over. Vi ønsker alt det bedste for Hanne og hendes familie. Vi ser frem til den forestående ansættelsesproces og til samarbejdet med den konstituerede forstander,” udtaler bestyrelsesformand Jens Andresen.

Kontaktperson:

Bestyrelsesformand Jens Andresen

Tlf.: 4043 7008

E-mail: jensandresen@bbsyd.dk

07-07-2017

UNLEASH – Højskolen Østersøen vært for et nyt globalt innovations-lab for FN’s 17 Verdensmål

1.000 af klodens skarpeste unge talenter mødes i august på dansk jord for at udvikle idéer, der kan omsættes til konkrete løsninger på verdens problemer. Højskolen Østersøen i Aabenraa er vært for 125 af talenterne.

Den 13.-21. august 2017 afholdes UNLEASH for første gang, når 1.000 talenter fra 115 lande mødes for udvikle innovative løsninger til FN’s Verdensmål, der blev vedtaget af alle 193 medlemslande i 2015. Det er den måske største og mest diverse gruppe af unge talenter nogensinde samlet i Danmark. Deltagerne er nøje udvalgt på baggrund af deres visionære idéer, indsigter og erfaringer. Alt fra tech-iværksættere over talentfulde forskere til ledere af nødhjælpsprogrammer vil deltage. Talenterne skal finde løsninger inden for syv temaer: Uddannelse & ICT, Fødevarer, Energi, Sundhed, Vand, Bæredygtig Produktion & Forbrug og Bæredygtige Byer.

Uden innovation og nytænkning – disruption af hele den måde vi tænker bæredygtighed og udvikling på – vil det ikke være muligt at indfri Verdensmålene inden 2030”, siger bestyrelsesformand for Carlsberg Group, Carlsbergfondet og UNLEASH, Flemming Besenbacher, og fortsætter: ”Det er vigtigt, at vi aktiverer de unge, og lader dem udfordre den konventionelle tænkning, som desværre fortsat udgør en grundpille i mange virksomheder. Formålet er at få nogle af de bedste og mest kreative hjerner til at tænke nyt og transformativt om de helt essentielle spørgsmål vedrørende produktivitet og bæredygtighed. ’Rethink’ er nøgleordet.

9 dages innovation

UNLEASH skydes i gang d. 13. august, hvor talenterne skal tilbringe dagen i Lokomotivværkstedet i København. Her vil en række internationale meningsdannere deltage, mens de 1.000 talenter arbejder med konkrete cases fra danske virksomheder. Den 14. august bliver talenterne vist rundt til grønne og innovative virksomheder i hovedstaden, før de sendes til ti forskellige højskoler, der er udgangspunktet for de næste dages ideudvikling. ”Grundstenen i UNLEASH er vores ’Innovation Lab’, hvor de unge mennesker skal udvikle og raffinere deres idéer. Vi kommer til at presse dem, og det er vores forventning, at de med hjælp fra vores professionelle faciliteringsteams i sidste ende vil stå med konkrete løsninger, som kan realiseres efter UNLEASH”, udtaler Henrik Skovby, bestyrelsesformand for Dalberg Group og leder af UNLEASH sekretariatet.

UNLEASH kulminerer d. 20. og 21. august i den europæiske kulturhovedstad Aarhus. Her inviteres borgerne med til UNLEASH Festival ”Be the Change”, hvor flygtninge-shelters bliver omdrejningspunkt for aktiviteter for både voksne og børn. Imens pitcher talenterne deres løsningsforslag foran et dommerpanel i et ”Løvens Hule”-format. Mandag d. 21. august indtager ”UNLEASH Award Show – Presented by BESTSELLER” Musikhuset i Aarhus, hvor der overrækkes priser til de bedste løsninger, og en række verdenskendte navne giver inspirerende taler om bæredygtighed og innovation.

125 kommer til Aabenraa

Højskolen Østersøen i Aabenraa er en af de ti højskoler i hele landet, der er vært for UNLEASH. Her skal 125 talenter arbejde med temaet Bæredygtige Byer. I løbet af højskole-ugen skal ideerne udvikles til konkrete løsningsforslag og prototyper. ”De danske højskoler er omdrejningspunktet i UNLEASH og vi har været med i udviklingen af projektet lige fra starten. Vi glæder os til at møde de unge deltagere og hjælpe dem med at skabe løsninger, som kan gøre verden bedre for os alle. På Højskolen Østersøen har vi valgt at arbejde videre med FN’s verdensmål, som også bliver en del af vores kommende lange kursus,” siger Karim Pedersen, der er ansvarlig for UNLEASH hos Højskolen Østersøen og har været med til at udvikle programmet for alle højskolerne.

Efter UNLEASH

En fond er sat op i samarbejde med Verdensbanken, og alle deltagerne bliver en del af et globalt supportsystem. ”Opfølgning er nøglen til succes for talenternes løsninger. FN’s udviklingsprogram, UNDP, og en række globale partnere arbejder på, hvordan man kan støtte dem og sikre implementering lokalt”, udtaler Camilla Brückner, direktør for UNDP’s nordiske kontor og en del af UNLEASH’s styregruppe. Målet er, at UNLEASH bliver en årlig event, der hvert år rejser til et nyt land og udvikler nye løsninger.

Organisationen bag

UNLEASH er støttet af en række danske og internationale virksomheder, mere end 15 danske fonde samt flere internationale fonde og har over 200 globale partnerskaber med nogle af verdens førende institutioner, organisationer og NGO’er. De eksekverende partnere er Carlsbergfondet, Dalberg, Dansk Industri, Deloitte, Højskolerne og UNDP.