Forside » Verdensborger

Verdensborger

“VERDENSBORGEREN betyder i vor tid det menneske, der tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden” (Peter Kemp, 2005:15).

Sådan skrev Peter Kemp i sin bog “Verdensborgeren som pædagogisk ideal”.

Interesserer du dig for samfundet, både lokalt, regionalt og globalt? På Verdensborger linjen beskæftiger vi os med en bred palette af samfundsmæssige problemstillinger og fænomener.  Hvem holder med hvem, når de Europæiske lande skal forhandle? Hvorfor er der nogle der ofre sit eget og andres liv for religion? Er danskerne virkelig verdens lykkeligste folkefærd og hvilken rolle spiller tillid? Det er blot nogle af de spørgsmål vi vil diskutere og gennemgå.

10 stærke fra Verdensborgeren

  • 10 dages studietur
  • Udsyn og globalt overblik er en central del af undervisningen. Vi orienterer os i Verden omkring os og dit globale overblik styrkes i takt med at vi kommer omkring de faglige emner og diskuterer aktuelle udviklinger op verdensscenen.
  • Du har en høj grad af valgfrihed og kan vælge mellem en række valgfag som du kan supplere din Verdensborger profil med.
  • På højskolen har du tid til fordybelse. Både på værelset, i opholdsrummene, ved stranden, i skoven eller i Aabenraas lækre sportsfaciliteter har du mulighed for at dyrke dine passioner.
  • Du får indsigt og forståelse for de dybere mekanismer inden for en række kulturelle og sociale sammenhænge.
  • International og kulturel dannelse, gennem samarbejde med andre nationaliteter og kulturer. Det foregår både gennem flere af fagene på højskolen og gennem højskolens stærke internationale miljø hvor ca. 50% af eleverne kommer fra forskellige lande i hele verden.
  • Vi giver dig snakketøjet til at sætte din irriterende onkel skakmat. Med et indgående kendskab til relevante emner og diskussions erfaring kan du sætte selv den mest irriterende af dine onkler eller tanter skakmat til den næste familiekomsammen.
  • Relevant projekterfaring på rigtige projekter for lokale virksomheder, der omhandler bæredygtig og naturrelateret produktudvikling eller problemstillinger.
  • Almen dannende aktiviteter som sprog, musik, kunst, kultur, idræt, samt studieture vil være med til at give dig erfaringer for livet
  • Opnå studieforberedende kompetencer hvad end du drømmer om at blive journalist, folkeskolelærer, læse statskundskab eller noget tredje.

Muligheder og fag

Nogle af de faglige emner vi kommer omkring i undervisningen, er national og international økonomi, international politik, regionale samarbejder herunder EU, sikkerhedspolitik, mindretalsspørgsmål, national identitet, sociologiske syn på adfærdsmønstre, lykkeforskning, demokratiudvikling (og afvikling), menneskerettighedernes udvikling, diskursanalyse, FN’s bæredygtighedsmål og meget mere.

Vores linjer Verdensborger og Natur:Retur er bygget op i tre moduler á 6 uger hver. Derudover vil der være emneuger, hvor vi arbejder tværfagligt mellem linjerne. Du kan selv vælge hvordan du vil sammensætte dit højskoleophold. Du kan altså fx tage 1 modul med Natur Retur og 2 moduler med Verdensborger.

Udover din linje er der en række valgfag du kan vælge, blandt andet tysk, engelsk, naturfag, billedkunst, idræt og meget mere. Læs mere valgfag lige her

Hvem er du?

Du interesserer dig for verden omkring dig, er nysgerrig på hvorfor folk gør som de gør og hvilke påvirkninger samfundet har på os. Måske du vil læse samfundsfag, politik, historie eller noget helt fjerde, fælles er nysgerrigheden for at lære om verdenen og blive verdensborger.

TILMELD

Linjefagslærer

Hvem er jeg, hvordan underviser jeg og hvad er mit pædagogiske ideal?

Mit hjerte banker for kultur og politik. Jeg synes samfundet er fantastisk fascinerende og jeg tror på at de fleste i bund og grund interesserer sig for samfundet. Jeg hører tit folk sige at ”jeg interesserer mig ikke for samfund og politik”, alligevel er de interesserede i emner som: hvorfor den lokale sportshal ikke længere har åbent, hvorfor smider supermarkederne egentlig så meget mad ud, vi må gøre noget for klimaet og dyrevelfærden osv. Det er alt sammen emner der handler om samfundets indretning og hvordan den politiske virkelighed hænger sammen (under mediernes bogstavleg og spin-teorier). Personligt har jeg stor interesse for international politik, mindretalsspørgsmål, demokratiudvikling og kampen for menneskerettigheder. Jeg tror på at i lærer bedst ved at aktivere vores empati, ved at prøve på at sætte os selv i andres sted og derved udvide vores horisont og forståelse for verden.

Med en god blanding af spil, gruppearbejde, diskussion og faglige oplæg sørger jeg for et stærkt fagligt indhold. Målet er hele tiden at løfte os fra teorier og bøger og arbejde med praktisk orienteret læring. Dvs. det vi lærer på Højskolen Østersøen, skal vi kunne gå ud og bruge ude i den virkelige verden som verdensborgere. Om det er ved at arbejde i en NGO, som guide for turister, som forberedelse til et studie eller bare få en større forståelse af hvad det er der sker omkring os.

Min uddannelsesbaggrund er blandet. Jeg har en humanistisk bachelor i Østeuropastudier med russisk som sprog. Min kandidat har jeg taget på statskundskab på Aarhus universitet. Undervejs i mine studier har jeg haft semestre ved Sankt Petersborgs Statsuniversitet (Rusland), ved det anerkendte universitet KU Leuven (Belgien), samt et halvt år som praktikant ved Det Danske Kulturinstitut i Riga (Letland).

TILMELD

<- Læs om Natur:Retur

Læs om Skiinstruktør ->