Åben højskole

Åben højskole er højskoleaftener hvor der er åbent for alle. Du kan komme og møde andre fra lokalsamfundet, få en god oplevelse, en kop kaffe og et stykke kage, samt et spændende foredrag om et givent emne. Se programmet nedenfor.

Formand: Sognepræst Jens Kvist, Lindedal 1, 6200 Aabenraa,

Tlf. 74 62 49 16 / 24 43 03 46    E-mail JKV@KM.DK

Kasserer: Kirsten Meisner, Nørreskovparken 29A, 6200 Aabenraa

Tlf. 23 95 79 94 E-mail: meisner@post7.tele.dk

Medlemskontingent 2018/19 er kr. 175,- pr. person. Bedes indbetalt på vor konto i Sydbank, reg. 7910 kt. 7068367.

Bemærk: Kaffen ved samtlige møder er gratis for medlemmer.

Møderne er åbne for alle. Ikke-medlemmer af Højskoleforeningen betaler kr. 50,- for kaffe/kage pr. møde.

Der er mulighed for at rekvirere taxa på samme vilkår som “kirkebilen” om søndagen, hvilket vil sige, at man kan blive hentet fra sin bopæl og bragt tilbage igen formedelst 12 kr. pr. tur. Dantaxi skal have besked senest kl. 12 samme dag som mødet finder sted, på telefonnr. 48 48 48 48

Efterår 2019

Torsdag den 12. september: Prof. emer. Brian Patrick McGuire: Ti myter om den mørke middelalder.

Middelalderen er ikke hvad den har været. For generationer af politikere og kulturpersonligheder har middelalderen været synonym med uvidenhed og undertrykkelse. I foredraget gennemgår McGuire ti af de mest almindelige fordomme om middelalderens kultur og trosverden, og han viser, at disse myter siger langt mere om os end om perioden 500-1500 i Europas historie. Det er nødvendigt at genvinde middelalderens spiritualitet og tillid til mennesket i Guds billede hvis vi skal komme videre i vor egen tid.

Torsdag den 10. oktober: Henrik Yde. Om forfatteren Martin Andersen Nexø.

Ud fra sin bog “NEXØ – Martin Andersen Nexøs liv og værk” fortæller Henrik Yde historien om forfatteren, der kom fra fattige kår og nåede verdensberømmelsens tinder. Yde trækker Nexø ud af den kolde krigs skygger og Ny fortolker forfatterskabet.

Torsdag den 14. november: Fhv. hospitalspræst Anna Bojsen-Møller, Stilling. Præstegårdsliv før og nu.

Præstegårdene ligger der overalt i landet, og fra gammel tid har de været kulturinstitutioner i sognene. Med baggrund i sin artikel i bogen Præstegården i Danmark – kultur og teologi vil Anna Bojsen-Møller skildre præstegårdslivet i 1800tallet, hvad betød den kulturelt, og var den en idyl? Dernæst vil hun gå videre og se på hvordan kultur og dagligdag har udviklet sig i de sidste 100 år.

Forår 2020

Torsdag den 16. januar: Lektor emer. Michael Böss. Det demente samfund. Historieløshed i nutidskulturen.

Vi står midt i en kamp om, hvilke værdier der skal bære det danske samfund ind i fremtiden. Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og ”nødvendig politik”? Hvad sker der med dannelse, tradition, tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv? Den nutidskultur, som flere og flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld?

Foredraget bygger på temaer fra Michael Böss’ bog “Det demente samfund”, som udkom på Kristeligt Dagblads Forlag i 2014.

Torsdag den 20. februar kl. ca. 19.30 (generalforsamling kl. 19): Grethe Bay: Emil Nolde. Mennesket og maleren.

I Emil Noldes billeder møder vi en mangfoldig motivverden. Han malede religiøse billeder men også Berlins natteliv, han malede landskaber, havbilleder og blomsterbilleder, men også fantasiens sære væsener lever på hans lærreder. Strålende farver, stærke kontraster og grove penselstrøg karakteriserer hans malemåde. Det var den, der i 1941 bragte Nolde i konflikt med nationalsocialismens kunstprogram og medførte, at han fik maleforbud. Ved afstemningen i 2020 undlod Emil Nolde at stemme. I billedforedraget vil lektor Grethe Bay præsentere såvel maleren som personen Emil Nolde.

Torsdag den 19. marts: Journalist Knud Jakobsen, Struer: Charles Lauridsen.

Historien om Charles Christian Lauritsen er den fantastiske fortælling om tømrerlærlingen fra Holstebro, der var med til at konstruere verdens første atombombe.

Under første verdenskrig stak han af fra militærtjeneste i Danmark og rejste til USA, hvor han først blev chefingeniør på en radiofabrik, og derefter gav sig til at læse fysik. Han blev professor på rekordtid og konstruerede verdens største røntgenrør, som han brugte til behandling af kræftpatienter.

Under anden verdenskrig kastede han sig ind i kampen mod nazismen og den japanske militarisme og opfandt så mange nye våben, at det afkortede krigen. Han lavede flere millioner raketter til den amerikanske flåde og var med til at konstruere atombomben, og han var også med i den ”target committee”, der udpege Hiroshima og Nagasaki som bombemål.

Efter krigen kæmpede han sammen med Niels Bohr for kontrol med atomenergi.