Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30

Foreningen Norden

Generalforsamling og foredrag (starter ca. kl. 20.30)

Tidligere minister i Landdagen i Kiel, nu formand for Foreningen Norden i Sydslesvig

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30

Anke Spoorendonk. Sydslesvig og Norden – om at føre nordisk politik i Slesvig-Holsten

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.00

Elof Westergaard

Min byzantinske notesbog

Inspiration fra Byzans

Det Byzantinske Rige angiver navnet på et historisk rige og en bestemt epoke fra 330.e.Kr. og frem til Konstantinopels fald i 1453 e. Kr. Konstantinopels fald blev enden på Det Byzantinske Rige, men det er stadig værdifuldt at beskæftige sig med og lade sig inspirere af arven fra Byzans og her fordybe sig i den byzantinske teologi, kunst og litteratur: Det er således i Det Byzantinske Rige, at kristendommen bliver rigsreligion, og kirke og kejsermagt dermed forbindes. Der sker desuden netop i denne periode en teologisk gennemtænkning af de religiøse billedes betydning i kirken.  Foredraget vil dog primært beskæftige sig med er eftertidens billede af Byzans som henholdsvis oplysningens og antikkens modbillede og samtidig til stor fascination.
Ikke‑medlemmer af Højskoleforeningen betaler kr. 50,‑ for kaffe/kage pr. møde.