Højskolen Østersøen i Aabenraa blev grundlagt i 1993 efter ide af fabrikant Johannes Jensen, Hammerum (1925-2007). Ideen var at bruge højskolens såvel almendannende som faglige undervisning til at dygtiggøre unge, så de kunne begå sig kvalificeret i det tyske sprogområde og dermed bidrage til at styrke dansk erhvervslivs eksportmuligheder i Tyskland. Højskoleinitiativet skal ses i lyset af både Danmarks ja til Det indre Marked i 1986 og Murens fald i 1989.

Johannes Jensen sammensatte en initiativkreds/bestyrelse, som skulle hjælpe ham med sit forehavende. Den første bestyrelse bestod af Johannes Jensen (formand), købmand Jørgen Nørgaard, modemanden Ib Drasbæk, direktør Steen Danø, forfatter og tidligere direktør i undervisningsministeriet Asger Baunsbak-Jensen, tidligere kirkeminister og generalkonsul i Flensborg Jørgen Peder Hansen, kreditforeningsdirektør Kaj Halse og tidligere direktør i erhvervsskoledirektoratet O.I. Mikkelsen samt en repræsentant for Danmarks Aktive Handelsrejsende.

Johannes Jensen konkretiserede initiativet, da han via Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond den 1. januar 1993 købte Hotel Hvide Hus i Aabenraa fra Aage V. Jensens Fonde og stillede bygningerne til rådighed for den selvejende institution Højskolen Østersøen. I forbindelse med overtagelsen indtrådte bankdirektør Sven Hoffmann fra hotellets tidligere ejerkreds i skolens bestyrelse.