Bestyrelse

Pr. maj 2019

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Bestyrelsen ansætter og afskediger lærerne og indstiller til generalforsamlingen ansættelse og afskedigelse af forstanderen/forstanderparret.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. 4 af bestyrelsens medlemmer afgår i ulige kalenderår. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår i lige kalenderår. Højskolen Østersøens elevforeningen udpeger et af bestyrelsens medlemmer.

Medlemmer:

Formand
Karsten Nissen
6200 Aabenraa
kn@km.dk

Næstformand
Hans Henrik Damgaard
Aabenraa
hhd@lth.eu

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jesper Baungaard
Aabenraa
jb@judica.dk

Povl Kylling Petersen
Aabenraa
pkp@aabenraa.dk

Thomas Jacobsen
thomas@sejlsport.dk

Hans Jørn Bock
hajbock@gmail.com

Preben Sørensen
Sorensen1931@gmail.com

Medarbejderrepræsentant Niels Troldborg
nt@hojoster.dk

Højskoleforstander
Morten Erbs
Højskolen Østersøen
me@hojoster.dk

Revisor:
Statsaut. revisor Marianne Christoffersen
RSM plus – Kolding
Kokholm 1B 1. sal
6000 Kolding
mac@rsmplus.dk