Skolen bød de første 52 elever velkommen på langt kursus den 8. august 1993. Undervisningen bestod af intensiv tyskundervisning (15 timer/uge) samt klassiske højskolefag, ligesom hele skolens dagligdag var inspireret af klassisk højskole med morgensamling, fælles måltider, foredrag, fællessang og intensivt brug af højskolesangbogen.

Lærerkredsen bestod af en kombination af danske og tyske lærere, hvoraf nogle endnu ikke talte dansk. I løbet af de første måneder og år blev en stærk og udviklingsorienteret lærerkreds ansat.

Den klassiske højskole blev også fastholdt i kravet om lærernes bopælspligt på skolen eller i det nærmeste nabolag. Johannes og Helle Mau Jensens Fond finansierede derfor også køb af forstanderbolig og opførelse af fire nye lærerboliger.