Eksistensfag

Eksistensfag på Højskolen Østersøen er en central del af højskoleopholdet. Det er her man stiller de helt store spørgsmål der vedrører vores eksistens som individer, som samfund og på den klode vi beboer.

Eksistensfagene er en kombination af nedenstående fag:

  • Filosofi
  • Sociologi
  • Psykologi
  • Biologi
  • Naturfag (geografi, vejrdannelse og klima)
  • Religion
  • Kultur og samfund
  • Religion

Eksistensfagene gennemføres parallelt med hovedfagene og den tematik de indeholder, således tages der udgangspunkt i aktuelle og relevante forhold i undervisningen såvel som i verden. Eksistensfag bindes op på konkrete forhold og problemstillinger, så der er ikke tale om abstrakt teori.