Birthe og Knud-Erik Therkelsen fratrådte som forstandere 1. januar 2004, hvorefter skolen blev ledet af cand.mag. og Tysklands-ekspert Peter Buhrmann. I perioden frem til 2016 udvidedes skolens aktiviteter til en mere europæisk dagsorden med elever fra hele Europa for at danne ramme om en fælles dialog om Europas fremtid.