Den 1. november 1992 blev højskolelærer på Rønshoved Højskole Knud-Erik Therkelsen ansat som skolens første forstander og nogle måneder senere hans ægtefælle Birthe Bank Rønne Therkelsen som medforstander. I perioden frem til skolens åbning gennemførtes mindre ombygninger under ledelse af bl.a. arkitekt Knud Friis, der sammen med Elmar Moltke havde tegnet hotelkomplekset i 1968.