fbpx
Historie2019-05-22T20:10:41+02:00
Forside » Historie

januar 2004

Forstanderskift

Birthe og Knud-Erik Therkelsen fratrådte som forstandere 1. januar 2004, hvorefter skolen blev ledet af cand.mag. og Tysklands-ekspert Peter Buhrmann. I perioden frem til 2016 udvidedes skolens aktiviteter til en mere europæisk dagsorden med elever fra hele Europa for at danne ramme om en fælles dialog om Europas fremtid.

maj 2002

Youth 2002

Disse kurser var i øvrigt den afgørende inspiration til Youth 2002, hvor næsten 1.000 unge fra 33 lande i Europa deltog i et samtidigt forløb på 13 folkehøjskoler i Danmark. Projektet havde til formål at formulere ungdommens bud på en europæisk forfatning og blev under stor politisk bevågenhed realiseret samtidig med, at den danske regering overtog formandskabet for EU’s ministerråd i sommeren 2002.

Skolen følte også en forpligtelse på sit navn og etablerede flere projekter i samarbejde med Demokratifonden og bl.a. den sønderjyske ildsjæl Andreas Aabling Petersen. Kernen i disse projekter var at tilbyde unge elever fra Jekabpils-området i det østlige Letland højskoleophold med mulighed for at lære dansk og efterfølgende praktikophold hos danske landmænd afsluttende med et ophold på Gråsten Landbrugsskole. Endvidere engagerede skolen sig i forsøget på at etablere en lettisk højskole i samme område. Denne skole eksisterer fortsat under navnet Rites Tautas Augstskola.

maj 2001

Slutningen på en æra

Johannes Jensen fulgte skolens aktiviteter de første år med meget stor interesse og engagement. Han overgav i 2001 formandshvervet til tidligere højskoleforstander på Rønshoved Højskole Laurits Kjær Nielsen, der var formand frem til sin død i 2009, hvorefter professor Per Øhrgaard var formand. Han blev efterfulgt af skolens nuværende formand, tidligere viceamtsborgmester og formand for Region Sønderjylland-Schleswig Jens Andresen.

maj 2000

EXPO 2000

Erfaringerne herfra udnyttedes til en række enestående projekter, hvor f.eks. arbejdsløse tyske læger lærte dansk på tre måneder og fik arbejde på især sønderjyske sygehuse, og unge danske elever forberedtes sprogligt og kulturelt på at være guider på Verdensudstillingen EXPO 2000 eller ansatte på hoteller m.v. i skisæsonen i Østrig (Skibums). Endvidere udfoldede skolen store anstrengelser for at rekruttere danske tømrersvende til skolens tysk-undervisning med henblik på ansættelse og dygtiggørelse i tyske tømrervirksomheder (Den moderne Naver).

Skolen arbejdede også internationalt, bl.a. i form af de såkaldte mindretalskurser, hvor unge politisk aktive fra nationale mindretal i hele Europa deltog i korte sommerkurser. Her var den sproglige og kulturelle mangfoldighed udvidet til mellem 25 og 30 forskellige identiteter med engelsk som fællessprog. Dette banebrydende arbejde førte bl.a. til dannelsen af organisationen Association for Community Colleges (ACC) der havde til formål at støtte dannelsen af højskolelignende institutioner over hele Europa.

maj 1997

Styket Dansk Tysk samarbejde

Søgningen til højskolen var meget høj de første år, men da dagpengeloven ændredes i 1997, således at højskoleelever ikke længere stod til rådighed for arbejdsmarkedet (og dermed ikke var dagpengeberettigede under højskoleophold) faldt elevtallet til en fjerdedel. Som svar på denne udvikling udvidede skolen sit elevgrundlag ved at imødekomme den meget betydelige interesse for danskundervisning, som eksisterede i Tyskland.

Skolen stod for banebrydende pædagogisk udvikling af både tyskundervisningen for danskere og danskundervisningen for tyske kursister. Meget lå naturligt i selve kostskoleformen, hvor voksne motiverede elever boede, spiste og lærte sammen også i fritiden, som derfor blev reduceret til et minimum. Skolen blev et interkulturelt værksted med de to sprog dansk og tysk (og dermed ikke engelsk) på dagsordenen. Endvidere udvikledes nye undervisningsformer som bl.a. tandemundervisning, hvor voksne motiverede elever løste opgaver i dette to-sprogede univers.

august 1993

De første år

Skolen bød de første 52 elever velkommen på langt kursus den 8. august 1993. Undervisningen bestod af intensiv tyskundervisning (15 timer/uge) samt klassiske højskolefag, ligesom hele skolens dagligdag var inspireret af klassisk højskole med morgensamling, fælles måltider, foredrag, fællessang og intensivt brug af højskolesangbogen.

Lærerkredsen bestod af en kombination af danske og tyske lærere, hvoraf nogle endnu ikke talte dansk. I løbet af de første måneder og år blev en stærk og udviklingsorienteret lærerkreds ansat.

Den klassiske højskole blev også fastholdt i kravet om lærernes bopælspligt på skolen eller i det nærmeste nabolag. Johannes og Helle Mau Jensens Fond finansierede derfor også køb af forstanderbolig og opførelse af fire nye lærerboliger.