Projekbeskrivelse

Den Meningsfulde Død

27. oktober – 02. november 2019

Vi skal alle dø, men alligevel taler vi sjældent om det. Til daglig forbinder vi døden med tab, sorg og ulykke, men hvad hvis vi betragter den som en gave fra livet? Det undersøger vi på dette korte kursus, hvor vi går i dialog med døden som filosofisk fænomen. Vi vil blandt andet se nærmere på de religiøse og filosofiske tanker, som mennesket igennem tiden har gjort sig om døden, lytte til biologiens svar på, hvorfor liv og død hænger uløseligt sammen og høre, hvordan vi lærer at leve med døden igennem sorgbearbejdning og meningsfulde fællesskaber.

Undervejs inviteres du til at reflektere sammen med de øvrige deltagere i kursets samtalesaloner og til at indgå i øvelser, hvor du kan blive mere afklaret med, hvordan du forholder dig til din egen dødelighed.

Mening, integritet og værdighed er nøgleordene, når vi begiver os af sted sammen – svarene kommer du med.

Kursusleder: Forstander Morten Erbs og filosof David Mark Larsson

David Mark Larsson, cand.mag. i filosofi og japansk.

Jeg er uddannet ved Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet, hvor jeg specialiserede mig i japansk filosofi og fænomenologi.

Jeg har flere års erfaring fra den offentlige sundhedssektor, bl.a. som underviser og vejleder for psykisk sårbare, socialt udsatte og kriminalitetstruede unge.

Jeg er derudover tilknyttet nonprofitorganisationen Rum for Undren, hvor jeg løbende laver filosofiske forløb for børn og efteruddannelseskurser for lærere og pædagoger.

Jeg er formand for Dansk Selskab for Filosofisk Praksis (DSFP) og følger dets etiske retningslinjer, herunder fuld tavshedspligt.

Karsten Nissen er uddannet cand.theol. i 1971 fra Aarhus Universitet. I 1978 forlod Nissen stillingen som præst og flyttede til Aarhus, hvor han blev ansat som forstander for Diakonhøjskolen. I 1986 tog han tilbage til Folkekirken, hvor han blev ansat som sognepræst i Viborg Domkirke samt provst for Viborg Domprovsti og domprovst over Viborg Stift. I disse stillinger arbejdede han i 10 år. Herefter var Karsten Nissen biskop i Viborg Domkirke i 18 år.

Priser

4.900 kr. for enkeltværelse

4.300 kr. for dobbeltværelse

TILMELDING

Søndag d. 27. oktober

16:00Dørene åbnes for ankomst og indkvartering
17:00Gratis bus afgår fra Tinglev station til højskolen, til dem der har bestilt. Bussen er tilpasset toget fra Tinglev station.
18:00Aftensmad
19:30Velkomst & kursusintroduktion

Mandag d. 28. oktober

08:45Morgensamling
09:30Foredrag: ”Det evige liv” –om døden og livet rent idehistorisk i forhold til religion, videnskab, historisk udødelighed og eksistentialismev/ filosof Kaare Meldgaard
15:00Foredrag: Dødens biologi v/ biolog Katrine Turner
19:15Samtalesalon: Som afrunding på kursets første dag afholder vi en filosofisk salon, hvor kursusdeltagerne inviteres til sammen at reflektere over døden.

Tirsdag d. 29. oktober

08:45Oplæg: ”Døden – en gave fra livet? v/ filosof David Larsson
15:00Vandretur:”Hvad skal der stå på din gravsten?” – en anderledes filosofisk vandring til den lokale kirkegård v/ filosof David Larsson
19:30Sangaften: Vi synger efterårssange fra højskolesangbogen v/ huspianist & højskolelærer Niels Troldborg

Onsdag d. 30. oktober

08:45Morgensamling
09:30Foredrag: ”Den moderne udødelighed” – om vores forandrede forhold til døden qua videnskab, teknologi, mv. v/ Filosof Kaare Meldgaard
15:00 Kunstnerisk workshop:Skriv dit digt, mal dit mesterværk v/ filosof David Larsson
19:30Samtalesalon:Med udgangspunkt i spørgsmålet ”Hvad er en værdig død? reflekterer vi i fællesskab over dødens værdighed og æstetik.

Torsdag d. 31. oktober

08:45Morgensamling
09:30 Oplæg: ”Sorgens fænomenologi” v/ filosof David Larsson
15:00Foredrag: ”Sjælesorg”* foredrag v/ tidligere biskop Karsten Nissen
19:30Filmaften – med stof til eftertanke

Fredag d. 01. november

08:45Morgensamling
09:30Oplæg: ”Tro, håb og kærlighed – modsvar til døden?” v/ filosof David Larsson
15:00Filosofisk salon ”Den meningsfulde død – hvor er vi nu? Afsluttende opsamling af ugens tematikker med plads til refleksion v/ forstander Morten Erbs og filosof David Larsson
18:00Afslutningsmiddag & efterfølgende hygge

Lørdag d. 02. november

08:45Morgensamling
09:00Farvel og på gensyn
09:30Gratis bus afgår fra højskolen til Tinglev Station, til dem der har bestilt. Bussen er tilpasset toget fra Tinglev station.

Kursusprogram

Faste indslag*

07:30 Morgenbuffet 

12:00 Frokost – varm anretning

18:00 Middag – kold anretning

Alt sammen tilberedt af vores fantastiske køkken med chefkok Francois Top ved roret.

*Med mindre andet er skrevet i programmet.

Download det fulde program

TILMELDING