Projekbeskrivelse

Rusland – Bjørnen kommer?

Tsaren, Kulturen og Putin den Store

03. – 09. november 2019

Mellem Asien og Europa, ligger det mægtige Rusland. Den russiske identitet er splittet mellem dét at være europæer, østerlænding eller helt sin egen. Hvorfor gør russerne som de gør? Det finder vi ud af når vi dykker ned i den russiske historie, kultur og mentalitet. Vi ser også nærmere på den moderne politiske virkelighed og det stormagtspil der udspiller sig mellem Rusland og Vesten (eller Rusland og resten) på den internationale scene. Russerne har en storslået, men også dramatisk historie og kultur. Med foredrag, debat og hyggelig højskolestemning kommer vi helt tæt på Putins Rusland.

Vi glæder os til at tage imod jer på Højskolen Østersøen

Kursusleder: Niels Bjørn Wied

Priser

4.900 kr. for dobbeltværelse pr. person

5.500 kr. for enkeltværelse pr. person

Prisen er inklusiv alle måltider, aktiviteter, overnatning i et af skolens dobbeltværelser. Der er håndklæder og sengetøj på værelserne. Det er muligt at tag et tog til Tinglev, hvor vi har gratis afhentning med bus direkte til skolen.

Profil

Jeg er specialiseret i studiet af russisk udenrigspolitik. Min forskningsdagsorden fokuserer pt. på implementeringen af, hvad jeg definerer som Ruslands disruptive udenrigspolitik. Den 15 marts 2019 forsvarerede jeg ph.d.-afhandlingen The Russian Quest for Ontological Security, der undersøger Kosovo- og Ukrainekrisens rolle for rekonstruktionen af Ruslands postsovjetiske nationale identitet. Afhandlingen kan hentes her: http://politica.dk/politicas-phd-serie/jonas-gejl-pedersen/

Forskning

Min forskning fokuserer primært på to aspekter af russisk udenrigspolitik. (I) Det første aspekt fokuserer på den dynamiske sammenhæng mellem national identitet og udenrigspolitik i Rusland efter den kolde krig. Især hvordan russiske eliter bruger udenrigspolitiske kriser til, at rekonstruere national identitet og efterfølgende ændre udenrigspolitikken. (II) Det andet aspekt fokuserer på, hvordan Ruslands udenrigspolitik udvikler sig i en stadig mere disruptiv retning. Disruptiv dækker her over min tese om, at russiske beslutningstagere ud fra en betragtning om utilstrækkelige ressourcer til at indfri egne udenrigspolitiske målsætninger fokuserer på, at forhindre andre stater i at indfri deres. Således er den disruptive udenrigspolitik udtryk for en næstbedste-strategi. Jeg fokuserer særligt på, hvordan disruptiv udenrigspolitik implementeres (f.eks. via mobilisering af pro-russiske grupperinger) i de postsovjetiske stater.

Erik Kulavig, forfatter og lektor ved Syddansk Universitet. 

Lektor ved Institut for Kultur og Samfund – Rusland- og Balkanstudier.

TILMELD

Kursusprogram

Søndag d. 03. november

16:00Dørene åbnes for ankomst og indkvartering
17:00Gratis bus afgår fra Tinglev station til højskolen, til dem der har bestilt. Bussen er tilpasset toget fra Tinglev station.
18:00Middag
19:00Velkomst & kursusintroduktion

Mandag d. 04. november

08:45Morgensamling
09:30Ruslands Historiske Arv v/Niels Bjørn Wied. Russernes historie er både dramatisk og storslået, men hvor meget kender vi egentlig til russisk historie før Rasputin og Lenin? Vi tager på en 1000 år lang rejse fra Ruslands fødsel til den sidste tsar Nikolaj den 2.s skæbnetime.
15:00Putins Rusland v/Niels Bjørn Wied. Rusland efter 1989. Af medierne i Vesten bliver Vladimir Putin ofte set som en irrationel og magtsyg diktator, der regerer Rusland, som det passer ham. At Rusland bemægtiger sig Krim-halvøen, er for mange blot et eksempel og et bevis på Putins utilregnelighed. Hans handlinger opfattes som en hån af det vestlige demokrati og menneskerettighederne. Men hvad er i grunden Putins motiv? Bliv klogere på det spørgsmål når vi ser nærmere på Putins Rusland fra tiden efter 1989 og frem til 2018.
19:30Sangaften med pianist og højskolelærer Niels Troldborg. Vi synger november måneden ind fra med sange fra Højskolesangbogen og nyder at vi er til.

Tirsdag d. 05. november

08:45Morgensamling
09:30Foredrag om Russisk musikhistorie og udvikling v/ Niels Troldborg
16:00Foredraget ’Læs Rusland’v/ Lektor Birgitte Beck Pristed
Tommetykke romaner, fængslede og fængslende forfattere… mange forbinder kultur i Rusland med bogens og litteraturens særlige rolle. Men hvor meget læser russerne, som sovjetisk propaganda kaldte ’verdens mest læsende folk’, egentlig i dag? Hvad og hvordan læser de, digitalt, på tryk, - og mellem linjerne? Vi vil se nærmere på, hvordan har russisk bogkultur forandret sig siden 1991, og hvad vi kan lære af nutidens læseraktivister.
19:30Filmaften med filmen ”Stalins Død” Den humoristiske spillefilm portrætterer på raffineret vis det rædselsregime som Stalin havde opbygget i Sovjetunionen frem til hans død i 1953, og det efterfølgende kaos som fulgte da partitoppen begyndte at kæmpe om magten i det sovjetiske imperie. Filmen er tragikomisk og viser på en fin og spidsfindig vis det kommunistiske samfund og den sovjetiske ledelse i dagene omkring Stalins Død.
Introduktion v/Niels Bjørn Wied

Onsdag d. 06. november

08:45Morgensamling
09:15Steppen v/ Katrine Turner. Verdens største, sammenhængende steppeområde findes i Rusland, Ukraine og naborepublikkerne mod syd. Kom med på en fortælling om steppernes magiske landskaber, floraen og faunaen som har været så definerende for regionen. Katrine er biolog og forfatter med et skarpt øje for vild natur og klodens biodiversitet.
13:00Frieftermiddag – Gå en tur i Aabenraas gamle snoede gader eller langs stranden foran højskolen. Besøg kunstmuseet Brundlund Slot eller det lokale søfartsmuseum der fortæller om byens stolte fortid med skibsbyggeri og handel med Fjernøsten. Du kan også blive på højskolen og få løst avisen, vendt verdenssituationen med dine medkursister eller fordybe dig i en god bog.
19:30Foredrag om Russisk sikkerhedspolitik v/ Jonas Gejl. Siden Sovjetunionens kollaps har Rusland ved flere lejligheder konfronteret Vesten. En af de første og seneste eksempler herpå er henholdsvis den russiske besættelse af luftbasen Slatina i Kosovo (1999) og Ukraineinterventionen (2014). Konfrontationerne kom bag på Vesten og har ikke været uden omkostninger for Rusland. Således er målet med foredraget at forstå, hvorfor Rusland trods risici og omkostninger fandt disse konfrontationer meningsfulde.

Jonas Gejl Pedersen vil med udgangspunkt i teorier om udenrigspolitikkens identitetsskabende rolle give sit bud på, hvorfor Rusland konfronterer Vesten på måder, der virker både risikable og kontraproduktive for Ruslands ønsker om national sikkerhed og international indflydelse. Pedersen argumenterer for, at Ruslands selvhævdende udenrigspolitik er udtryk for et simultant tab af og søgen efter en postsovjetisk identitet. Dermed tilbyder Pedersen en alternativ eksistentiel tilgang til russisk udenrigspolitik.

Torsdag d. 07. november

08:45Morgensamling
09:30I skoven dyb og mørk – russisk eksistentiel tænkning v/ Kaare Melgaard. Den russiske folkesjæl stikker dybt og til tider mørkt – og det afspejler sig i den russiske litteratur og filosofiske tænkning – Fra Dostojevskijs eksistentielle mesterværker til Shestov’s filosofiske fortolkning heraf og Tolstojs monumentane romaner.
15:00Tsaren, Patriarken og det 3. Rom v/Niels Bjørn Wied. Vi tager på en rejse gennem 1000 års russisk (kirke) historie. Vores rejse begynder da Vladimir 1. af vikingedynastiet Rurik kristner russerne, vi drager videre op gennem den russiske historie til Peter den Stores reformer, Lenins revolution og undertrykkelsen af kirken under kommunismen. Videre til kirkens genfødsel af Sovjetunionens aske. Helt frem til i dag hvor Putin og Patriarken Kirill går sammen for at genrejse Rusland som det 3. Rom og Moskva som hovedsæde i den ortodokse verden.

19:30Malerisk foredrag Marc Chagall var en russisk-jødiske immigrant der blev pionerer inden for moderne kunst og som satte store aftryk, især i vestlig kunsthistorie. Nyd et malerisk foredrag med smukke billeder og en medrivende fortælling om malerens liv og virke.

Fredag d. 08. november

08:45Morgensamling om de russiske mindretal i de baltiske lande og Ukraine v/Niels Bjørn Wied
09:30Sovjetismens lange skygger v/ Erik Kulavig, forfatter og lektor ved Syddansk Universitet. Fra og med bolsjevikkernes magtovertagelse i oktober 1917 forsøgte Ruslands nye politiske ledere med en blanding af gyldne løfter og i stigende omfang især med vold og magt at slette fortiden og gennemføre en total omkalfatring af det politiske og økonomiske system og af borgernes hverdag og kultur. Målet var det nye socialistiske menneske og en effektiv og højproduktiv socialistisk industristat. På trods af utrolige materielle og ikke mindst menneskelige omkostninger blev målet aldrig bare tilnærmelsesvis nået. I stedet udvikledes et fattigdoms- og mangelsystem, hvor borgerne opfandt forskellige strategier til at få det bedste ud af en hård og undertiden håbløs tilværelse. Af dette opstod en særlig kultur og mentalitet, der er blevet betegnet som sovjetismen. Det er et højst sammensat og kompliceret fænomen, der har rødder tilbage i russisk kultur, men især er formet af sovjettiden. Hvad det nærmere består af, vil blive belyst i foredraget, og konsekvenserne for det moderne Rusland vil blive diskuteret.
15:00Oplæg og debat v/ Niels Bjørn Wied. Oven på nogle af ugens mange indtryk lægges der op til debat under overskriften ”Hvad stiller vi op med russerne?”
19:30Afslutningsaften med sang og russerhistorier v/ Niels Bjørn Wied og Niels Troldborg

Lørdag d. 09. november

08:45Morgensamling
09:00Farvel og på gensyn
09:30Gratis bus afgår fra højskolen til Tinglev Station, til dem der har bestilt. Bussen er tilpasset toget fra Tinglev station.

Download det fulde og printbare program her

Faste indslag*

07:30 Morgenbuffet 

12:00 Frokost – varm anretning

18:00 Middag – kold anretning

Alt sammen tilberedt af vores fantastiske køkken med chefkok Francois Top ved roret.

*Med mindre andet er skrevet i programmet.

Download det fulde og printbare program her

TILMELD