Vi kan gøre noget..

Selvom vi er i en tid hvor bierne og insekterne forsvinder, graderne stiger, indlandsisen smelter og havene er fyldt med plastik og affald, kan vi gøre noget. Med Natur Retur bliver du rustet med andet end gode argumenter over middagsbordet, du får værktøjerne til at handle aktivt og at kunne gå ud i verden og skabe konkrete løsninger på vores klimaproblemer. Du vil også være mere afklaret med hvor du selv står i omstillingen, hvad du kan gøre og hvor du skal lægge din energi.

Verden står overfor nogle store udfordringer i disse år, og vi er meget vel de sidste generationer der har en reel mulighed for at gøre en forskel, før det løber løbsk. Derfor er bæredygtig udvikling i stigende grad en central del af løsningen på alle samfundets problemstillinger. Men bæredygtig omstilling er en kompleks størrelse, og kræver en løsningsorienteret tværfaglig indsigt, og forståelse at tilgå. Dette kursus er målrettet dig som ønsker at gøre en bæredygtig forskel i verden. Det er tilrettelagt med et bredt og dybdegående tværfagligt center, der belyser situationen fra det samfundsmæssige, menneskelige og naturvidenskabelige perspektiv, og arbejder ud fra en løsningsorienteret tilgang til at tackle den omstilling vi står foran. Du vil blive præsenteret for en række værdifulde værktøjer og ressourcer, som vil gøre dig i stand til at tage stilling til din rolle i omstillingen og gøre en positiv forskel i verden, om det er lokalt eller globalt.

De første hold starter til august.

Blomster på mark i solen

Hvem er du?

Natur Retur er til dig som ønsker fordybelse og forståelse af de årsager og konsekvenser de globale udfordringer har, og hvilke løsninger der findes. Højskolens undervisere tilbyder en dybdegående faglig substans, funderet i konkrete erfaringer fra det virkelige liv. Teorien understøttes af opfølgende praktiske udfordringer, der skal løses ved hjælp af konkrete værktøjer og projektforløb. Denne kombination vil klæde dig på til at arbejde med bæredygtighedsudfordringer fra forskellige perspektiver, og man hvordan man griber problemerne an, fra lokalt til globalt plan. Hvad du selv har med i bagagen, er ikke så vigtigt, kurset er for alle og kræver ikke specifikke kundskaber og evner.

Det vigtigste er din interesse og nysgerrighed for nye spændende emner.

TILMELD

Vælg mellem to specialiserende retninger

Vi har to studieretninger på Natur Retur, fælles for dem er selvfølgelig at der er fokus på bæredygtighed. Men forudsætningen for hvad du gerne vil efter dit højskoleophold, kan være afgørende for valget af studieretning. Læs mere om dem nedenfor

Sko foran tekst 'Passion led us here'

Bæredygtig Business

Efter kurset, vil du være afklaret med hvilke dele af paletten, du vil arbejde med fremadrettet, og hvorfor det er vigtigt for dit virke. Det vil øge din interesse og gåpåmod, men også give en realistisk indsigt i de arbejdsopgaver og problemstillinger der indgår i en bæredygtig forretning. Du vil kunne udvide dine sproglige færdigheder efter behov, få begrebsafklaret og reflekteret over præcis hvilken vej er den rigtige for dig og din virksomhed, alt sammen indenfor rammerne af en dansk folkehøjskole. Vi vil løbende bistå med vejledning og sparring til din fremadrettede valg, og kan også efter højskoleopholdet hjælpe med at finde praktikpladser og mentorordninger i relevante virksomheder og NGO’er, samt facilitere udlandsophold, hvis det har interesse. Vi hjælper dig ikke til at starte eller drive din virksomhed, men giver dig redskaberne til at få det bedst mulige paradigmeskifte, samt hjælper dig med at træffe et mere målrettet og kvalificeret valg om din fremtid.

Spirer

Studieforberende forløb

Du vil blive introduceret for den undervisningsform der finder sted på højere uddannelser, udvide dine sproglige færdigheder indenfor de relevante felter, få indsigt i studietekniske metoder, alt sammen indenfor rammerne af en dansk folkehøjskole. Vi vil løbende bistå med vejledning og sparring til din fremadrettede valg, og kan også efter højskoleopholdet hjælpe med at finde praktikpladser i relevante virksomheder, NGO’er samt facilitere udlandsophold, hvis det har interesse. Vi hjælper dig ikke til at komme ind på uddannelsen, men giver dig redskaberne til at få det bedst mulige studieforløb, samt hjælper dig med at træffe et mere målrettet og kvalificeret valg om din fremtid.

TILMELD