Forside » Priser

Priser på et højskoleophold på Østersøen

Start Antal uger Pris pr uge delt dobbeltværelse Pris pr uge enkeltværelse
Januar 2020 23 1.300 kr. 1.700 kr.
August 2020 20 1.300 kr. 1.700 kr.
Linjetillæg Pris i alt
Ski / Fitness (forår og efterår) 14.950 kr.
Naturguide og adventureinstruktør  10.000 kr.

 

Ugeprisen dækker kost, logi og undervisning.

Linjetillægget til ski/fitness dækker diverse turer til skidomen, skiteknisk undervisning, tur til Østrig inkl. transport, kost og logi, samt skiliftkort og Antwerper skicertifikat.

Linjetillægget til adventure/friluftsliv dækker ekstra omkostninger til diverse turer, materiale og ekstra undervisning.

Valgfag

På nogle af vores valgfag er der en tillægspris, som eksempelvis jagttegn.

Indmeldelsesgebyr

Når du tilmelder dig, skal du betale et indmeldelsesgebyr på 1.000 kr. Det kan du både betale online ved tilmeldingen eller efterfølgende via faktura med 14 dages betalingsfrist. Din plads er først gældende når indmeldelsesgebyret er betalt. Såfremt du fortryder dit ophold, betales indmeldelsesgebyret ikke tilbage.

TILMELD

Betalingsbetingelser

Selve opholdet betaler du i månedlige rater forud. Hvis du afbryder dit ophold på Østersøen, betales løbende uge + en måned.

Der tillægges ugeprisen en meromkostning ift. linjevalg og rejser.

Forsikring

Det er rigtig vigtigt at du under dit ophold har en fritids/ulykkeforsikring og rejseforsikring, specielt ved ski/fitness og naturguide og adventureinstruktør linjerne. Derudover anbefaler vi at du er dækket af en indbosforsikring under dit ophold på højskolen.

Støtteordninger

For unge uden ungdomsuddannelse kan man som udgangspunkt få nedbragt sin egenbetaling. Størrelsen på nedbringelsen af egenbetaling afhænger af din egen økonomiske situation og kommunens vilje/evne til at støtte dit højskoleophold. Højskolen Østersøen har søgt puljemidler der muliggøre en nedbringelse af egenbetalingen væsentligt. 

Der kan ydes støtte til elever under følgende ordninger:

  • Højskole med mentorstøtte
  • Højskole med dansk og matematik
  • Højskole med EGU

Sponsorater

Desuden har Højskolen Østersøen nogle sponsorater der muliggøre en friplads eller delfinansiering. 

LÆS MERE OM STØTTEORDNINGER

Hvornår kan jeg starte?

Næste hold starter d. 11. januar 2020. 

Kontakt administrationen på 74 62 47 00, hvis du er i tvivl om hvordan du tilmelder dig. Mindstealderen for tilmelding er 17 1/2 år.