Søgningen til højskolen var meget høj de første år, men da dagpengeloven ændredes i 1997, således at højskoleelever ikke længere stod til rådighed for arbejdsmarkedet (og dermed ikke var dagpengeberettigede under højskoleophold) faldt elevtallet til en fjerdedel. Som svar på denne udvikling udvidede skolen sit elevgrundlag ved at imødekomme den meget betydelige interesse for danskundervisning, som eksisterede i Tyskland.

Skolen stod for banebrydende pædagogisk udvikling af både tyskundervisningen for danskere og danskundervisningen for tyske kursister. Meget lå naturligt i selve kostskoleformen, hvor voksne motiverede elever boede, spiste og lærte sammen også i fritiden, som derfor blev reduceret til et minimum. Skolen blev et interkulturelt værksted med de to sprog dansk og tysk (og dermed ikke engelsk) på dagsordenen. Endvidere udvikledes nye undervisningsformer som bl.a. tandemundervisning, hvor voksne motiverede elever løste opgaver i dette to-sprogede univers.