Højskolen Østersøens værdigrundlag

I en verden, som undertiden kan forekomme kaotisk, er det Højskolen Østersøens ønske at være en fast grund i det globale kaos af politiske og økonomiske konflikter. Vi er et sted hvor elever kan udvikle opmærksomhed, som gør at de kan navigere i egne liv, så vel som i verden.

Her på højskolen ved vi at ny viden tilegnes med hoved, krop og hjerte. Denne viden bruger vi til at udfordre den evigt foranderlige verden. Her på højskolen kan denne viden omsættes til interkulturelle kompetencer som sprogfærdigheder, evne tit at handle selvstændigt og velovervejet, og vigtigst af alt: evne til at samarbejde med andre mennesker i respekt for forskelligheder i herkomst, kultur, uddannelse og alder. Målet for den personlige udvikling, som højskolen fremmer, er et liv og en indsats som engageret og ansvarlig samfundsborger.

Højskolen Østersøen har rod i den danske højskoletradition, men er stiftet til fremme af åbenhed mod Europa og den endnu større verden. Skolen tilbyder et mangfoldigt miljø med blandede nationale grupper og forskellige læringsformer, ikke mindst gennem oplevelse og erfaring, såvel i klasseværelset som i verden lige omkring os.