Valgfag

Udover dit linjefag og eksistensfagene, har du mulighed for at vælge 5 forskellige valgfag. Valgfagene er din mulighed for at prøve noget nyt i trygge rammer eller dyrke en interesse, hvor det er din motivation der sætter rammerne.

Læs mere om valgfagene nedenfor

Idræt

Motion er en stor del af hverdagen på Østersøen, at komme ud og være aktiv, bruge din krop og mærke hvordan blodet cirkulere og musklerne sitre, stimulere både sind og krop.

Der er ikke en rigtig eller forkert opskrift på at være aktiv, vi begynder med en test for at finde ud af dit niveau og herefter kan vi målrette din træning efter dit behov og din motivation. Det kan være at du vil kunne løbe langt og længe, eller du vil kunne holde vejret under vand længe, eller måske du hellere vil kunne balancere rundt på en tynd snor? Uanset hvad så er mulighederne mange.

Vi dyrker både styrke, kredsløbs, udholdenheds og balancetræning, hvor vi både tager naturen i brug med adventure sport, træningscenter eller den lokale svømmehal.

Kunst & Kreativitet

At udfolde sig kreativt er sjovt, udfordrende og fantasistimulerende, og det giver dig erfaring med at håndtere opgaver og problemstillinger på en anderledes måde. Når vi tænker kreativt skabes der spændende løsninger. I faget vil du ud fra de tre overordnede temaer: ”Naturen”, ”Mennesket” og ”Eksistensen” blive stillet overfor forskellige opgaver og teknikker. Vi vil arbejde med tegning, akvarel, og collage, og du bliver udfordret i kreativ skrivning samt opfordret til at skabe land art. Undervisningen er baseret på oplæg omkring teknik og konkrete opgaver, som det er op til dig at løse og give dit eget udtryk. Du får mulighed for at få et indblik i den kunstneriske arbejdsproces, og faget henvender sig til alle, der har lyst til at udtrykke sig visuelt.

Kunstforståelse

I din visuelle dagligdag hentes der masser af udtryk og et utal af referencer fra kunstens verden. Men hvad er kunst? Hvordan ser den ud? Og hvad kan vi bruge den til? Gennem tiden har kunst bevæget sig fra magtens centrum ud i offentligheden og findes derfor allevegne. Den kan være tankevækkende, smuk, fortællende, abstrakt, grim, uhyggelig, uforståelig, fascinerende, illustrerende, politisk, moralsk – og farlig! Kunst er altid et spejl af vores verden, vores liv og vores kultur. Hvis du har lyst til at lære mere om visuelle udtryk, så åbner vi op for en kæmpe billedverden, og du lærer at sætte ord på dine oplevelser samt at stille nye spørgsmål til kunsten – og til verden.

Gastro

På Højskolen Østersøen indgår alle i dagligdagen, derfor er vores køkken også et vigtigt element vi tager i brug i undervisningen. På gastro valgfag lærer du grundlæggende principper indenfor madlavning, kost og ernæring. Bæredygtighed er en bærende pille i Østersøens værdigrundlag og derfor implementere vi det også i alle aspekter, dette selvfølgelig også i vores køkken. Når du har styr på de grundlæggende principper, tager vi faget til næste skridt og går ud i naturen, hvor du vil lære at identificere og tilberede vild mad. Den vilde mad er med til at gøre os mere selvforsynende, det er lokalt og hverken forarbejdet eller sprøjtet.

Gastro er et fag hvor vi udfordrer og inspirerer, det er lavpraktisk og alle kan være med uanset niveau. Lær at blive mere selvforsynende og selvstændig.  

Grønne finger

Grønne finger er et naturfagm hvor vi skal ud og opleve naturen og herigennem finde ud af hvad naturen er og hvilken betydning den har for os. Du vil lærer naturvidenskabelige teorier, alt sammen støttet op gennem praktiske opgaver. Naturen i og omkring Aabenraa er storslået og fuld af resurser og muligheder, der er mulighed for at lave bål på stranden, ro i kajak, overnatte i shelters, vandreture, masser af spiselig natur. Med naturen i centrum, vil vi lærer om den og forstå hvordan vi kan passe bedre på den.

Sprog

Med Østersøens placering, har sprog altid været en stor del af vores identitet. Med sprog følger der en stor portion kulturforståelse med sig, den måde vi bruger ordene på og snakker med hinanden på er vidt forskellig. Du kan vælge tysk og engelsk (og dansk som udenlandsk studerende), sporgundervisningen er tilrettelagt efter niveau og behov.

Billedkunst

På billedkunst holdet går vi i værkstedet, slår hjernen fra og lader hænder og hjerte komme til udtryk. Vi laver collager, maler, tegner og meget andet. Her har du muligheden for at få et valgfag hvor kreativitet er nøgleordet. Dit niveau eller kendskab til billedkunst er underordnet, det vigtige er lysten.

Tegning

Alle kan tegne – så grib blyanten og oplev, at du med helt enkle midler kan skabe dine egne billeder, dit eget rum og din egen verden. Når du går ”offline” og kun lader stegen være ”online” kan du nedfælde dine iagttagelser, dine observationer og dine forestillinger på en helt anden måde end du måske plejer. Tegning handler om fordybelse og opmærksomhed. Vi skal udforske og eksperimentere, lave opvarmningsøvelser og løse opgaver, tegne objekter og opstillinger, arbejde med temaer samt skabe billedfortællinger og helt abstrakte tegninger. Du får undervejs indblik i spændende tegneteknikker samt kunstnere, der arbejder med tegnekunsten, og du kommer til at tegne med mange forskellige redskaber.