Vejledning til støttemuligheder

Find hoved og hale i mulighederne for støtte til et højskoleophold. Der er forskellige muligheder og dem har vi prøvet at skitsere her.

Har du yderligere spørgsmål eller vil du bare rigtig gerne på højskole, så kan du kontakte os på 7332 5152 eller skriv en mail til Nikolaj, skolens primære vejleder, på nq@hojoster.dk

Der er mange indgange til at få støtte til dit højskoleophold, både økonomisk og pædagogisk. Uanset hvilken ordning du har er det vigtigt for os og dig, at du følger et højskoleophold ligesom alle andre.

Tryghed og støtte

Et højskoleophold er et trygt sted, med rum til læring og udvikling. Derfor er det også et rigtig godt tilbud til dig, der har brug for lidt ekstra starthjælp til livet. Uanset støtte, bliver du tilsluttet en personlig vejleder på højskolen, der er en del af din dagligdag og hvis fornemmeste opgave er at støtte dig bedst muligt. 

EGU (Erhvervsgrunduddannelse)

Det er stadig muligt at tage på højskole, som en del af sit EGU forløb.

På egu bliver du kvalificeret til at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Hvem kan komme på et EGU-forløb?

 • Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.
 • Visiteringen for at komme på højskole som en del af en egu sker gennem den kommunale ungevejledning. Du udarbejder i samarbejde med ungevejlederen en uddannelsesplan, hvori højskoleopholdet skal fremgå.

Faglig og personlig støtte til egu-elever

Egu-elever har ofte behov for ekstra faglig og personlig støtte, som kan imødekommes på følgende måde:

 • Du får en personlig vejleder, der sørger for opfølgning og vejledning gennem dit højskoleophold.
 • Du får en vejledningsplan, som supplerer uddannelsesplanen.
 • Din højskolevejleder og ungevejlederen holder kontakten efter aftale.

Økonomisk støttemuligheder på EGU

Det er stadig muligt at tage EGU skoleforløb på højskole. Kommunen betaler som udgangspunkt for elevens egenbetaling på højskolen, men det er med elevens tilsagn muligt at trække eleven i skoleydelse til dækning af kost og logi. Der kan på baggrund af individuel vurdering gives mulighed for at få støtte til egenbetalingen gennem puljemidler. 

Højskole med mentorstøtte

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½-25 år, kan som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med den kommunale ungevejledning, kan deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Hvem kan komme på et mentorforløb?

 • Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år (inden start).
 • Du har ikke færdiggjort en ungdomsuddannelse.
 • Dit højskoleopholdet skal varer minimum 12 uger.
 • KUI visiterer til ordningen, og det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du skal på højskole med mentor.

Faglig og personlig støttemuligheder

Som mentorelev får du både faglig og personlig støtte.

 • Du får en personlig vejleder, der sørger for støtte og vejledning gennem dit højskoleophold
  • Hvad
  • Hvem
  • Hvordan

Økonomisk støttemuligheder 

Der er rigtig fine muligheder for støtte til en mentorordning på højskole, både gennem kommunen og højskolen. Ring eller skriv til os for at høre nærmere. 

Højskole med dansk og matematik

Når du tager på Højskolen Østersøen med dansk og matematik, bliver du forberedt til at kunne tage en optagelsesprøve på en ungdomsuddannelse. Du deltager på højskoleopholdet på lige fod med højskolens øvrige elever, men følger linjefaget dansk og/eller matematik. Linjefaget har fokus på den enkelte elevs læringsstil og standpunkt. 

Hvem kan deltage?

 • Forløbene er målrettet dig som er mellem 17½ og 25 år, der ikke har ungdomsuddannelse. Du har fx ikke gået i skole et stykke tid, eller opnået karakteren 02 i dansk og/eller matematik.
 • Du skal være motiveret for at deltage i et højskoleforløb, have lyst til at møde nye mennesker, indgå i det forpligtende fællesskaber og have lyst til at deltage i undervisningen.

Faglig og pædagogisk støtte

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og læringsstil.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i en praksisnær og helhedsorienteret ramme. 
 • Du bliver tilknyttet skolens mentorordning.
 • Du får vejledning på skolen. 

Økonomisk støtte

Der er rigtig fine muligheder for støtte til at være elev på linjefaget, både gennem kommunen og højskolen. Ring eller skriv til os for at høre nærmere. 

Specialpædagogisk støtte under højskoleophold 

Det er under højskoleloven muligt at søge specialpædagogisk støtte (SPS). Læs mere om SPS 

Kontakt højskolen for yderligere information.

Er du vejleder eller vil du læse mere om de mentorordning og de forskellige støttemuligheder, så klik dig videre her.

FOR VEJLEDERE