Forside » Verdensborger

Verdensborger

“VERDENSBORGEREN betyder i vor tid det menneske, der tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden” (Peter Kemp, 2005:15).

Sådan skrev Peter Kemp i sin bog “Verdensborgeren som pædagogisk ideal”.

Interesserer du dig for samfundet, både lokalt, regionalt og globalt? På Verdensborger linjen beskæftiger vi os med en bred palette af samfundsmæssige problemstillinger og fænomener.  Hvem holder med hvem, når de Europæiske lande skal forhandle? Hvorfor er der nogle der ofrer sit eget og andres liv for religion? Er danskerne virkelig verdens lykkeligste folkefærd og hvilken rolle spiller tillid? Det er blot nogle af de spørgsmål vi vil diskutere og gennemgå.

TILMELD

Verdensborgeren

På verdensborgeren kommer vi rundt om mange emner der omhandler hele verden, både lokalt, regionalt og globalt. Undervisningen bærer præg af debat, rollespil, klassisk tavle undervisning og projekter. Udover din linje er der en række valgfag du kan vælge, blandt andet tysk, engelsk, naturfag, kommunikation, idræt og meget mere.  Vi kommer rundt om emner som:

  • Lykke og tillid. Hvem er verdens lykkeligste folk? Og hvilken rolle spiller tillid. Vi snakker også om økonomisk lykkeforskning.
  • Demokrati. Den demokratiske idé gennem tiden og den demokratiske styreform.
  • Kunst. Hvad har kunst med samfund at gøre, kan du måske undre dig over. Men du vil (forhåbentligt) vil du blive overrasket, når vi kigger på kunsten i film, billeder, litteratur, malerier, historie og musik. 
  • Vi kigger på sociale bevægelser og politiske protester. Sociale grupper. Vi skal også snakke om radikalisering og hvad det vil sige at være en verdensborger.
  • Kan en rockstjerne være en samfundsinstitution? Og hvad med forsamlingshuset og kongehuset? Du får også kendskab til menneskerettigheder og den vestlige verdensorden.
  • EU – er der stadig brug for et europæisk projekt? Og hvem fandt på at lave en Europæisk Union? Vi dykker ned i Europa og kigger bl.a. på hvad de unge vil med EU i fremtiden.
  • International politik, handel og populisme. 

 

Hvem er du?

Hvem er du?

Du interesserer dig for verden omkring dig, er nysgerrig på hvorfor folk gør som de gør og hvilke påvirkninger samfundet har på os. Måske du vil læse samfundsfag, politik, historie eller noget helt fjerde, fælles er nysgerrigheden for at lære om verdenen og blive verdensborger.

 

TILMELD

Linjefagslærer

Niels Bjørn Wied

Mit hjerte banker for kultur og politik. Jeg synes samfundet er fantastisk fascinerende og jeg tror på at de fleste i bund og grund interesserer sig for samfundet. Jeg hører tit folk sige at ”jeg interesserer mig ikke for samfund og politik”, alligevel er de interesserede i emner som: hvorfor den lokale sportshal ikke længere har åbent, hvorfor smider supermarkederne egentlig så meget mad ud, vi må gøre noget for klimaet og dyrevelfærden osv. Det er alt sammen emner der handler om samfundets indretning og hvordan den politiske virkelighed hænger sammen (under mediernes bogstavleg og spin-teorier). Personligt har jeg stor interesse for international politik, mindretalsspørgsmål, demokratiudvikling og kampen for menneskerettigheder. Jeg tror på at i lærer bedst ved at aktivere vores empati, ved at prøve på at sætte os selv i andres sted og derved udvide vores horisont og forståelse for verden.

Med en god blanding af spil, gruppearbejde, diskussion og faglige oplæg sørger jeg for et stærkt fagligt indhold. Målet er hele tiden at løfte os fra teorier og bøger og arbejde med praktisk orienteret læring. Dvs. det vi lærer på Højskolen Østersøen, skal vi kunne gå ud og bruge ude i den virkelige verden som verdensborgere. Om det er ved at arbejde i en NGO, som guide for turister, som forberedelse til et studie eller bare få en større forståelse af hvad det er der sker omkring os.

Min uddannelsesbaggrund er blandet. Jeg har en humanistisk bachelor i Østeuropastudier med russisk som sprog. Min kandidat har jeg taget på statskundskab på Aarhus universitet. Undervejs i mine studier har jeg haft semestre ved Sankt Petersborgs Statsuniversitet (Rusland), ved det anerkendte universitet KU Leuven (Belgien), samt et halvt år som praktikant ved Det Danske Kulturinstitut i Riga (Letland).