Disse kurser var i øvrigt den afgørende inspiration til Youth 2002, hvor næsten 1.000 unge fra 33 lande i Europa deltog i et samtidigt forløb på 13 folkehøjskoler i Danmark. Projektet havde til formål at formulere ungdommens bud på en europæisk forfatning og blev under stor politisk bevågenhed realiseret samtidig med, at den danske regering overtog formandskabet for EU’s ministerråd i sommeren 2002.

Skolen følte også en forpligtelse på sit navn og etablerede flere projekter i samarbejde med Demokratifonden og bl.a. den sønderjyske ildsjæl Andreas Aabling Petersen. Kernen i disse projekter var at tilbyde unge elever fra Jekabpils-området i det østlige Letland højskoleophold med mulighed for at lære dansk og efterfølgende praktikophold hos danske landmænd afsluttende med et ophold på Gråsten Landbrugsskole. Endvidere engagerede skolen sig i forsøget på at etablere en lettisk højskole i samme område. Denne skole eksisterer fortsat under navnet Rites Tautas Augstskola.